درباره ما

نوع فعالیت : بازرگانی
فیلد فعالیت : تولید دارو و واردات مواد اولیه مورد نیاز
تاریخچه : شرکت آرتا دارو آداک در تاریخ 10/08/1389 تحت شماره 388269 در تهران به ثبت رسیده است و به کار واردات مواد اولیه با شماره کارت 445148 مشغول است.

EnglishGermanPersian